המשרד

המשרד דב נתנזון-רואי חשבון הוקם בתחילת שנת 2000 ומנוהל ע"י רואי החשבון דב נתנזון וטלי הופרט.