ייעוץ ותכנון מס

ייעוץ
ותכנון מס

ייצוג בפני רשויות המס וטיפול באישורים

"זכותם ואף חובתם של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס" - מ.שמגר, נשיא בית המשפט העליון - דנ"א 3017/94.

 

כל נישום רשאי לנצל כל הוראה שבדין לטובתו, לצורך הקלה בנטל המס שחל על עסקאות אותן הוא מבצע. משלב הקמת העסק יש להתייחס לנושא המס, כחלק אינטגרלי לתכנון המבנה העסקי. במהלך פעילות העסק יתכנו שינויים בבעלות, ברווחיות, באזור הגאוגרפי בו פועל העסק או בחקיקה חדשה בדיני המס, אשר מחייבים חשיבה ותכנון של השלכות המס לטווח הארוך.  

 

שירותי ייעוץ המס הניתנים ע"י משרדנו מתייחסים ליחידים (עצמאיים, ובעלי שליטה בחברות), שותפויות וחברות בישראל,  ייצוג בפני רשויות המס בעניינים שוטפים, דיוני שומות, וטיפול באישורים מיוחדים מול פקידי השומה, וזאת במס הכנסה, מס ערך מוסף, מס שבח מקרקעין וביטוח לאומי.