עדכון שכר מינימום החל מיום 1.12.2017

עדכון שכר המינימום במשק-החל מיום 1.12.2017

פורסם חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח-2017. בגדרו של תיקון החוק יעלה שכר המינימום לסכום של 5,300 החל מיום 1.12.17 וכל עוד הסכום האמור יהיה גבוה מ-47.5% מהשכר הממוצע במשק. שכר המינימום לשעה יעלה מ-26.9 שקלים ל-28.5, ושכר המינימום היומי יעלה מ-231 ל-245 שקלים. זאת בעקבות הסכמות בין ההסתדרות לארגוני המעסיקים ובאישור משרד האוצר.