פרטים

משרד : הלל יפה 28א' חדרה | משלוח דואר : ת.ד. 3283 חדרה, 3813201

 

טל' 1 : 04-6341390 | טל' 2 : 077-7020160 | פקס : 072-2446516 | office@dnk-cpa.co.il