כרטיס עובד (טופס 101) לשנת 2018

כולל הצהרה (סעיף 11 לטופס) על קבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת נקודות זיכוי בגינו