מי רשאי להוציא חשבונית מס בעת קבלת התמורה ?

מי רשאי להוציא חשבונית מס בעת קבלת התמורה ?