ייעוץ וליווי פיננסי

 ייעוץ וליווי פיננסי
סיוע בהקמת עסקים חדשים וליווי עסקים (חברות ויחידים) קיימים

 

לרואה החשבון תפקיד חשוב ביותר בהתנהלות השוטפת של העסק. ברוב המקרים, משרדי רואי החשבון ממלאים את החובה הסטטוטורית (החוקית), של העסק מול רשויות המס: ניהול החשבונות לפי הוראות ניהול פנקסי חשבונות, דיווח ותשלום תקופתי לרשויות המס, הכנת תלושי שכר ודיווח למס הכנסה לביטוח לאומי בדיווח חודשי/ דו חודשי על ניכויים משכר ועריכת דוחות כספיים שנתיים לחברות, בעלי מניות או לעצמאיים.

 

אך לפני החובה הסטטוטורית, כאמור, על רואה החשבון להיות בעל ניסיון רב בהבנה עסקית וביכולת לנתח את הנתונים הפיננסיים מתוך הנהלת החשבונות ונתונים פיננסיים חיצוניים ולהביא לידיעת מנהלי העסק נתונים אלו לצורך קבלת החלטות עסקיות. לרבות- ניהול תזרימי מזומנים והתנהלות מול נותני אשראי,(בנקים), ניתוח זה חייב להיות באופן שוטף, בפרקי זמן קבועים כדי שהחלטות הניהול יתקבלו בהתאם לנתונים הפיננסיים השוטפים בזמן אמת ככל האפשר.

בניסיון הרב שיש לרואה החשבון בהבנה עסקית, נכון יהיה לפנות אליו כבר בשלב התכנון הקמת עסק חדש. כדאי ליזם לבוא עם תוכנית עסקית או שתוכנית זו תוכן על ידי רואה החשבון, כדי להבין את מצב ופוטנציאל הענף בו מתכוון היזם לפעול, תחזית הכנסות, הוצאות השקעות בעסק המבוקש ויכולת גיוס ההון של היזם. ניתוח הנתונים אלו לפני הקמת העסק הינם חשובים ביותר, ויכולים למנוע תקלות פיננסיות חמורות שלא נלקחו בחשבון.

 

לסיכום, מגוון השירותים הניתנים על ידי רואה החשבון הם מגוונים. במציאות העסקית בה אנו פועלים, חובה על היזם של עסק, בין עסק בהקמה ובין עסק קיים, להיעזר ברואה חשבון כיועץ עסקי ושותף בקבלת החלטות עסקיות