הנהלת חשבונות לעצמאיים ולחברות

הנהלת חשבונות לעצמאיים ולחברות

משרדנו מבצע הנהלת חשבונות לעוסקים פטורים (ממע"מ), ליחידים החייבים בהנהלת חשבונות חד צידית או כפולה, לחברות ולמלכ"רים. משרדנו מעסיק מנהלות חשבונות ברמה גבוהה שבהן יועצת מס וחשבות שכר.

 

היקף, סוג הנהלת החשבונות וניהול ספרי חשבונות שונים המחויבים בניהול, נקבעים מכוח תקנות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו -1976 ומושפעים מסוג העסק, היקף הכנסותיו, מספר העובדים בעסק ועוד.

 

מאחר ולניהול מדויק, מלא ואמין של התקנות הנ"ל, השלכות מרחיקות לכת, מבחינת חוקי המס, על העסק, בעליו ומנהליו,  ומאחר ולניהול הנהלת חשבונות אמינה ושוטפת תפקיד ביכולת לנתח את הנתונים הפיננסיים מתוך הנהלת החשבונות ולהביא לידיעת מנהלי העסק נתונים אלו לצורך קבלת החלטות עסקיות. על משרד רואה החשבון להיות בעל ידע מתאים, בעל כוח אדם מקצועי ובעל מערכות מחשוב מתקדמות, לניהול הנהלת חשבונות מלאה, אמינה ומדויקת.