הלוואות לעסקים קטנים בערבות המדינה

הלוואות לעסקים קטנים בערבות המדינה

כל עסק זקוק מיום היווסדו ולאורך כל תקופת פעילותו למימון לצורך השקעות ופעילותו השוטפת. מימון זה יכול להינתן לעסק ע"י הבעלים או / בנוסף ע"י נותני אשראי חיצוניים (בנקים, קרנות מימון, ספקים ונותני אשראי אחרים). בשונה מחברות ציבוריות היכולות לגייס מימון מהציבור הרחב, לעסקים פרטיים בכלל ולעסקים פרטיים וקטנים בפרט, מקור האשראי העיקרי הוא הבנקים. לעסקים אלו קיים קושי רב לגייס אשראי עסקי וזאת בגלל דרישות הבנקים בישראל להעמיד בטוחות לטובת הבנק, דבר שלא כל בעלי העסקים יכולים לעמוד בו.

 

להקלה בגיוס מימון, הוקמו בישראל קרנות למימון עסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.ועמותות שונות למתן הלוואות ללא ריבית לעסקים קטנים.

 

כדי להיות זכאי לקבל מימון מאותם גופים, יש להגיש להם נתונים על פעילות העסק, ובעליו, לרבות תוכנית עסקית, נתונים פיננסיים, נתוני השקעה, ונתונים כספיים שוטפים לאחר קבלת המימון. ועוד.

 

משרדנו מתמחה בהכנה והגשת הנדרש לגופים אלו עד קבלת המימון הדרוש לעסק וליווי בהגשה של דוחות תקופתיים הנדרשים ע"י הקרנות לאחר קבלת המימון.