שירותים

1
Services

ייעוץ וליווי פיננסי

 

סיוע בהקמת עסקים חדשים וליווי עסקים (חברות ויחידים) קיימים

6
Services

בדיקות עמידת המעסיק בחוקי העבודה

 

בעקבות החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה