כמה מס נשלם על הכנסה מעבודה בתקופת הבחירות ?

כמה מס הכנסה ישלם מי שעובד בתקופת הבחירות עבור סיעה / הרשימה המתמודדות לרשות המקומית ?

מחר ה-30/10/2018, יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות, בחוק נקבעה תקופה שתחל מיום 4/10/2018 ועד ליום 2/11/2018 -להלן "תקופת הבחירות". בתקופה זו כל מי שעבד עבור סיעה / רשימה המתמודדת לרשות המקומית ישלם מס הכנסה כמופרט להלן:

 

  1. העובד הינו "נער" ("נער"-מי שטרם מלאו לו 18 שנה): ישולם מס הכנסה כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) על פי פקודת מס הכנסה ויחול על הכנסה זו הדין החל על הכנסת עבודה (שכיר) כמו כל הכנסת עבודה אחרת. אם עבודה זו היא יחידה בשנת המס ומסתכמת באלפי שקלים בודדים, סביר כי ההכנסה לא תגיע לסף מס ההכנסה ולכן לא ישולם כל מס בגינה.
  2. העובד אינו "נער" (מגיל 18 ואילך): ישולם 25% מס מיוחד שאינו מס הכנסה על מלא התשלום, ללא זכות ניכוי, קיזוז, פטור או הפחתה כלשהם, גם אם מקבל התשלום פטור ממס הכנסה. התשלום אינו מוגדר כהכנסה לפי פקודת מס הכנסה ולכן אינה מחייבת בהגשת דוח בשל הכנסה זו.