בג"ץ הכריע: בוטל חוק מס דירה שלישית

מס דירה שלישית (מס ריבוי דירות) נפסל על-ידי בג"ץ. אחרי חודשים ארוכים של אי-ודאות, שופטי בג"ץ בהרכב מורחב קבעו כי החוק השנוי במחלוקת יבוטל.