רשות המסים החליטה על מתן ארכה להגשת בקשות לקבלת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי), בסניפי הדואר עבור שנת המס 2015 וזאת עד ליום רביעי, כ"ח כסלו תשע"ז 28.12.2016 .

מנהל רשות המסים, משה אשר, החליט  על מתן ארכה של כשלושה חודשים להגשת בקשות לקבלת מענק עבודה בסניפי הדואר עבור שנת המס 2015 וזאת עד ליום רביעי, כ"ח כסלו תשע"ז 28.12.2016, במקום עד ליום ה- 30.9.2016, המועד הקבוע בחוק.

 

יצוין כי בשנים האחרונות חלק גדול מהבקשות לקבלת המענק הוגשו ברבעון האחרון של השנה, לאחר קבלת המכתבים היזומים שנשלחו ע"י הרשות לזכאים פוטנציאלים שלא הגישו בקשה ולאחר פרסום קמפיין תקשורתי בעניין. ברשות מעריכים שכך יהיה גם השנה ותמשך מגמת הגידול במימוש הזכאות. מכלל הבקשות שהוגשו לשנת 2015 כבר נמצאו כ-200,000 זכאים  שקיבלו חלק מסכום המענק בשווי כולל של כ-150 מיליון ₪.

 

ברשות מזכירים כי בעקבות שינויי חקיקה שעברו במהלך השנה האחרונה, ובאופן חד פעמי, עצמאים הזכאים למענק עבודה בגין שנת המס 2015 יקבלו את מלוא המענק בפעימה אחת בינואר 2017. המענק לעצמאים בגין שנת 2016 ואילך ישולם במועדים זהים למועדים בהם הוא משולם לשכירים.

 

בקשות לקבלת המענק ניתן להגיש באחת משתי אפשרויות: הראשונה, בקשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות , אותה יכולים להגיש מי שהגישו בקשה למענק עבודה בשנתיים האחרונות. השנייה - בכל אחד מסניפי וסוכנויות דואר ישראל. ככלל,  הליך הגשת הבקשה הינו פשוט וידידותי, הוא אינו כרוך בתשלום ואין צורך להיעזר בשירות בתשלום לסיוע בהגשת הבקשה. 

להלן קישור לאתר רשות המסים:

https://taxes.gov.il/TaxesIncomTaxSlili/Pages/MasShliliLobby.aspx?pk_campaign=MasShliliLobby_281116&pk_kwd=MasShliliLobby_google&gclid=CKql2oid8dACFUI6Gwod384Acg