3-1-2016 רשות המסים פרסמה הבהרה בעקבות טעות בפרסום תקרה מחזור ההכנסות של עוסקים פטורים לשנים 2014-2015

עוסק/ת פטור במע"מ- חרגת מתקרת ההכנסה בשנים 2014-2015 ?

רשות המסים פרסמה היום הבהרה בעקבות טעות (של רשות המסים), בתקרת עוסק פטור שפורסמה ע"י הרשות בשנים 2014-2015. הרשות פרסמה בטעות כי בשנים הנ"ל תקרת ההכנסות המקסימלית של עוסק פטור היא 79,482 ש"ח בעוד

שהתקרה הנכונה היא 100,000 ש"ח לשנה. הרשות קוראת לכל עוסק שחרג מהתקרה של 79,482 ש"ח ושילם מע"מ על החריגה לקבל את המע"מ חזרה, (על פי התנאים שבהבהרה של רשות המסים).

כמו כן יתכן מצב שבו מחזור הכנסתו של העוסק חרג מהתקרה והיה בין 79,482 ש"ח ועד ל...-100,000 ₪ ובעקבות זאת שונה העוסק ל"עוסק מורשה". רשות המסים תחזיר עוסקים אלו ל"עוסק פטור",(על פי התנאים שבהבהרה של רשות המסים).