20/9/2015- משרד הכלכלה מקדם חקיקה לחישוב שעות נוספות על בסיס שבועי או חודשי, כך שיהיה אפשר לעבוד פחות מ־8 שעות ביום אחד ולהשלימן ביום אחר.

על פי חוקי העבודה כיום, שעות נוספות מחושבות על בסיס יומי, כך שהעובד מקבל 125% על כל שעה בשעתיים הראשונות בשעות ה-9 וה-10 ו־150% על כל שעה בשעות ה־3 וה־4. בנוסף, אסור להעסיק עובד יותר מארבע שעות נוספות ביום.

 

משרד הכלכלה ברשות השר אריה דרעי (בהמשך לקודמו בתפקיד השר נפתלי בנט), ממשיך לקדם חקיקה, בנושא שינוי אופן החישוב של השעות הנוספות במשק, כך שיהיה אפשר לעבוד פחות שעות ביום אחד ולהשלים את השעות החסרות ביום אחר, בלי שהדבר ייחשב כשעה נוספת על פי חוקי העבודה כיום.

 

הכוונה במשרד הכלכלה, לנסח הצעת חוק לתיקון חוק שעות עבודה ומנוחה, והיא תוגש לכנסת עוד במושב הקרוב. לחוק זה צפויה התנגדות של ארגוני העובדים.