18/9/2015- שינוי בשיעור המע"מ מ-18% ל-17% החל מיום 1/10/2015:

עפ"י צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון) התשע"ה- 2015,  נקבע כי שיעור המע"מ ירד מ-18% ל-17% מיום  1/10/2015. 

 

ראה/י חוזר בעניין זה בלשונית "חוזרים מקצועיים".