15/8/2015- מדד המחירים לחודש יולי עלה ב-0.2%, כך מדווחת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עליות מחירים נרשמו במיוחד בירקות הטריים (ב-3.9%), בדיור (ב-1%) ובתחבורה (ב-0.5%).