30/7/2015- עבר בקריאה ראשונה: עסקאות במזומן יוגבלו ל-10,000 שקל