15/7/2015- מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יוני בשיעור של 0.3%, כך עולה מנתונים שפרסמה היום (ד') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.